Zanedbanie prevencie čistoty prietoku potrubí, určených na odvod odpadu a splaškov z domácností a ostatných prevádzok, si po čase vyberie svoju daň v podobe ich upchatia, ktoré sa prejaví tak, že ak spláchnete WC alebo vypustíte vodu z umývadla, neodtečie, ale vráti sa späť do drezu, prípadne do WC. Pritom je to veľmi jednoduché, stačí zdvihnúť telefón a zavolať firmu, ktorá sa tomu venuje.

Čisté prostredie je dôležité aj doma

Ak už prevencia nie je aktuálna, havarijné stavy vám pomôžu vyriešiť firmy, ktoré majú v popise práce čistenie kanalizačných potrubí, a na to používajú krtkovanie elektromechanický stroj Rothenberger a Rigid, a tiež vysokotlakový stroj od výrobcu Rioned. S čistením potrubia vysokým tlakom vody je spojené aj riziko jej vyliatia do okolia, a preto existuje aj druhý, elektromechanický spôsob, a ten je menej rizikový.

Pri krtkovaní čiže elektromechanickom čistení sa využíva sila stroja, ktorý poháňa napojenú špirálu a umožňuje jej robiť vibračný a rotačný pohyb zároveň, pri ktorom dochádza k strhávaniu nanesenej vrstvy špiny a nečistôt, ktoré sú na stenách potrubia, aby ich z nich vytlačila, a tým potrubie aj spriechodnila. Na špirálach sa dajú meniť nadstavce podľa potreby a druhu čistenia, dokonca aj pri 90° kolenách.

Odtok musí byť priechodný

Voda a jej sila pod vysokým tlakom je zasa základ vysokotlakového spôsobu čistenia kanalizácie, stroj Rioned má silu až 150 barov, s napojenou 100 metrov dlhou hadicou a tlakom vody sa dostane aj do nedostupných miest, všetky nečistoty z potrubia vytlačí na povrch, je to rýchly a mimoriadne účinný spôsob čistenia, ale nie je vhodný do každého prostredia. Okrem krtkovania sa treba občas do potrubia aj pozrieť, zmonitorovať jeho stav alebo ho vyfrézovať, ak sú v ňom veľmi tvrdé usadeniny v podobe kameňov, koreňov či stavebného materiálu a podobne, aby ste mali istotu jeho funkčnosti a v prípade potreby aj rýchlu opravu, ktorá zabráni možnému havarijnému stavu.